#

Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρί
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών

Φρένα

Φρένα

Φρένα ή σύστημα πέδησης είναι ο μηχανισμός που ελαττώνει την ταχύτητα ενός αντικειμένου. Στο αυτοκίνητο, τα φρένα εφαρμόζουν τριβή στο κινούμενο μέρος, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κινητική ενέργεια να μετατρέπεται σε θερμότητα, οπότε μειώνεται και η ταχύτητα. Το 1902, ο Frederick William Lanchester χρησιμοποίησε πρώτη φορά δύο δίσκους δύο δίσκους που όταν πιέζονταν ο ένας πάνω στον άλλο, η τριβή που δημιουργούταν επιβράδυνε το αυτοκίνητο. 

Από τότε μέχρι σήμερα, έγιναν πολλές βελτιώσεις πάνω στο σύστημα των φρένων:  υδραυλικός “πολλαπλασιασμός”, διπλό κύκλωμα φρένων, σερβόφρενα, ΑΒS είναι μερικές από τις μελέτες που εφαρμόστηκαν πάνω στο σύστημα των φρένων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί ο οδηγός με ελάχιστη μυϊκή δύναμη να σταματήσει το αυτοκίνητο με ασφάλεια.

Η εταιρεία μας διαθέτει τις παρακάτω μάρκες ανταλλακτικών για Φρένα

Φρένα
Φρένα
Φρένα
Φρένα
Φρένα
Φρένα
espa 2014-2020
snackbar_icon