#

Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρί
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών

Λιπαντικά

Λιπαντικά

Όλοι οι κινητήρες για να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά και να έχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και μακροζωία πρέπει να έχουν και την κατάλληλη λίπανση. Οι λειτουργίες του λιπαντικού είναι μείωση των απωλειών μηχανικής ενεργείας στον κινητήρα, η μείωση της φθοράς των τριβομένων μερών του κινητήρα, η προστασία των τριβομένων μερών από τη διάβρωση, η συμβολή στην αύξηση της στεγανότητας καθώς και η διατήρηση της «καθαριότητας» του κινητήρα.

Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι μείζονος σημασίας σε όλα τα αυτοκίνητα και πρέπει να γίνεται με βάση τον τύπο του οχήματος και του κινητήρα, το στυλ οδήγησης, την κατάσταση του κινητήρα, τις καιρικές συνθήκες κ.ο.κ. Το ξεκίνημα από κινητήρα σε κινητήρα έχει διαφορετικές απαιτήσεις λίπανσης, γι' αυτό και συχνά συνιστώνται διαφορετικές ποιότητες λαδιού για διαφορετικούς κινητήρες.

Η εταιρεία μας διαθέτει τις παρακάτω μάρκες ανταλλακτικών για Λιπαντικά

Λιπαντικά
Λιπαντικά
Λιπαντικά
Λιπαντικά
espa 2014-2020
snackbar_icon