#

Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρί
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών

Μπουζί

Μπουζί

Το μπουζί (ή σπινθηριστής) είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία, που αναλαμβάνει μεγάλο ρόλο στη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα. Παράγει τους ηλεκτρικούς σπινθήρες που αναφλέγουν το μείγμα αέρος-καυσίμου στον θάλαμο καύσης του κινητήρα. Ο αναφλεκτήρας έχει σημαντική επιρροή στη λειτουργία του κινητήρα, καθώς είναι πολύ πιθανό να συμβεί απώλεια σπινθήρα. Πρέπει, επίσης, να επιτρέπει την κρύα εκκίνηση, πρέπει να εγγυάται ότι δε θα υπάρχουν περιπτώσεις απώλειας σπινθήρα κατά την απότομη αύξηση των στροφών του κινητήρα και να αντέχει όταν ο κινητήρας λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ανάγκες αυτές πρέπει να εξυπηρετούνται σε όλη τη διάρκεια ζωής του αναφλεκτήρα. Όταν τα μπουζί υπερβούν το όριο ζωής τους η απόδοση του κινητήρα πέφτει και αμέσως αυξάνεται η κατανάλωση του οχήματος μας.

Η εταιρεία μας διαθέτει τις παρακάτω μάρκες ανταλλακτικών για Μπουζί

Μπουζί
Μπουζί
Μπουζί
Μπουζί
Μπουζί
Μπουζί
Μπουζί
espa 2014-2020
snackbar_icon